برنامه نود مورخ 90/07/18 - پخش تصاویر قدیمی و خاطره انگیز از بازیهای قدیمی ایران برابر بحرین، بازیكنان قدیمی تیم ملی .