صحنه نزاع و درگیری در سالن مسابقات کشتی آزاد قهرمانی در خراسان رضوی!! مواظب باشید این نزاع ها به ورزش‌های دیگر سرایت نکند/ در حالی که کام مردم از قهرمانی جوانان کشور در والیبال شیرین بود برخی رسانه‌ها خبر عجیبی را پخش کردند که .../ باز هم یک اتفاق عجیب و غریب و تأمل برانگیز در مسابقات دومیدانی/