ترانه زیبای "به من بگو چرا ؟ " (Tell me why) با صدای دکلن گلبریت (Declan Galbraith) خواننده اسکاتلندی که با این ترانه چشمان بسیاری را به خود خیره کرد. آهنگ مزبور را دکلن با ده هزار کودک دیگر در استادیوم اودیسه اجرا کرد در حالیکه همزمان توسط ماهواره و رادیو ۸۰۰۰۰ کودک دیگر در مدارس سرتاسر بریتانیا بزرگترین ترانه کُر جهان را با او اجرا کردند. (به همراه زیرنویس فارسی اختصاصی سایت تبیان )