گزیده ای از سخنان دکتر محمد جواد نخعی متخصص پوست و مو در پرسش و پاسخی پیرامون اگزمای تماسی پوستی و بیان مصادیق مختلف اگزمای تماسی پوست و راه درمان آن .