بیان و تشریح مولفه های استراتژیک سریال هالیوودی UNIT در بخش پایانی سخنان دکتر حسن عباسی در نقد و تحلیل این سریال .