استاد پس از پایان سیکل اول متوسطه برای ادامه تحصیل راهی تهران شد و در مدرسه دارالفنون و پس از آن در رشته پزشکی ادامه تحصیل داد . گزیده ای از زندگی نامه استاد شهریار و همچنین گفتگوی صمیمی وی با رهبر معظم انقلاب اسلامی .