مهمون این قسمت از برنامه ی 90 آقای سروین...سرمربی ( معروف به سلطان ) هست که یکی از سوالاتی که از ایشون می پرسن اینه که اگه در یه برنامه ادای شما رو در بیارن ناراحت می شین یا نه .