آشنایی با بخش آثار هنری یونان باستان و معرفی مجسمه های اواخر قرن هفتم پیش از میلاد و... موزه دیدنی لوور پاریس، در سومین بخش از مستند موزه لوور .