در این برنامه نمایش هایی را خواهید دید که در آنها مکالمات روز مره همراه با لغات کاربردی مختلف بر اساس گذشته استمراری و ساده و نقلی بیان می شود