این قسمت از برنامه ی خنده بازار ذلت نقاشی هست که با هنرمندی داد ماست همون باب راس خودمون به نمایش گذاشته میشه . نقاشی این قسمت در رابطه با پمپ بنزین هست که خیلی قشنگه .