یه سری پلیر جدید هستن که امکانات و کارایی زیادی دارن که دراین بخش از برنامه با انواع پلیرآشنا خواهید شد.