گزارشی کوتاه از سلاح های استفاده شده توسط حزب الله در جنگ سی و سه روزه و تعیین بهترینهای این صنعت از زبان خود اسرائیلی ها( بخش 15 از مستند ویرانی سوم )