بخش اول از مستند جذاب و دیدنی کیش با موضوع معرفی اجمالی از تاریخچه، شرایط اقلیمی، بازارها و مناظر توریستی جزیره زیبای کیش .