آشنایی با یکی دیگر از زیبایی های ممتاز جزیره زیبای کیش به نام کاریز و لحظاتی جذاب در این شهر زیر زمینی دیدنی .