برنامه نود مورخ 1390/05/24 - مدیر عامل مس کرمان پیرامون درگیری امرایی و سیفی در رختکن و در پایان بازی با استقلال که منجر به مصدوم شدن سیفی شد.