کلیپی جذاب و دیدنی متبرک به بیانات روشنگر رهبر معظم انقلاب (مدظله) در بیان و تحلیل دلایل صلح امام حسن (ع) با معاویه و تفاوتهای عصر آن حضرت با عصر امام حسین (ع).