عادل جان در این هفته برنامه نود کلی تلاش کرده تا بالاخره تونسته دو دوست قدیمی و دو دشمن حال را در کنار هم بنشونه و نظراتشون رو راجب به خودشون و تیم مربوطشون بیان کنه .