ای نازنین یار وفادار محمد (ص)، دامان تو زهرای اطهر پروریده، بهر نبی الله مادر پروریده ... نماهنگی دیدنی به مناسبت وفات یاری دهنده حضرت رسول الله (ص)، ام المومنین خدیجه (س) با نوای گرم حاج محمود کریمی .