معرفی جایگاه حضرت خدیجه (س) در مکّه و رابطه ایشان با رسول اکرم (ص) از زبان آیت الله دکتر حسینی قزوینی.