مستندی جذاب و دیدنی با موضوع معرفی یکی از آثار باستانی زیبای استان اصفهان به نام کلیسای وانک و آشنایی با تاریخچه تاسیس و نوع معماری باشکوه این بنای بازمانده از دوران شاه عباس صفوی .