بیان روایتی شنیدنی از حضرت رسول اکرم (ص) پیرامون مقام رکنیت حضرت فاطمه زهرا (س) در زندگی حضرت علی (ع) و حضرت محمد (ص) توسط دکتر قنبری همدانی .