ماه مبارک رمضان ماه میهمانی خداست ولی سئوال اینجاست که غذای این سفره بابرکت الهی چیست؟... جواب این سئوال را از نگاه عارفانه آیت الله آقا مجتبی تهرانی .