در روایات بسیاری بر این نکته تاکید شده است که بهترین اعمال در ماه مبارک رمضان تلاوت قرآن است، حضرت آیت الله آقا مجتبی تهرانی از نگاهی عارفانه به این موضوع پرداخته است، که شنیدن آن خالی از لطف نیست .