برخلاف همه برنامه هایی که در مورد دوقلوها ساخته شده و به شباهت های آنها پرداخته، این برنامه سعی دارد تا به موضوع تفاوت های بین دوقلوهای همسان بپردازد، در اینجا شاهد یکی از نادرترین نمونه از دوقلوهای همسان هستیم که تفاوت های بسیار فاحشی دارند، ببینید.