عاشقی به بهونه تو قشنگه، نوکری در خونه تو قشنگه، هر کسی که عاشقته دل شیدا داره، دوست دارم، دوستم داری دل به دل راه داره... مولودی شاد و جذاب حاج محمود کریمی در شب ولادت حضرت امام حسین (ع)