در اين فيلم که مرحله دوم مسابقه ربات هاي خانگي آمريکا – آتلانتا – جورجياست ، ربات بايد بتواند به جايي که برايش تعريف مي شود برود (به سمت شيء مورد نظر و در آنجا ايستاده و اعلام کند که در مقصد است.)