نماز من نياز من، دلبر من/ تو شير خيبر شکني امير يکه تاز من ... نماهنگي ديدني همراه با مداحي پرمحتوا در وصف حضرت علي (ع) با نواي مداح اهل بيت هلالي . به مدت 1:31