مولودي بسيار جذاب و پرحرارت به مناسبت ولادت با سعادت جانشين بحق حضرت رسول الله (ص)، يگانه مولود کعبه حضرت علي (ع) با نواي دلچسب سيد مهدي ميرداماد ( علي عشقمه، يارمه، کارمه، علي راز تپش هاي دل بي قرارمه/ علي آبمه، نونمه، خونمه، وصله جونمه...) به مدت13:15