روز ازل تو عالم صداي علي بود، خلقت آسمونا براي علي بود، سجده روز اول به پاي علي بود ... مولودي شاد و زيبا با صداي حاج محمود کريمي به مناسبت ولادت اولين امام شيعه حضرت امام علي (ع) . به مدت 4:24