از باشگاه ده تايي ها ، 10 گل برتر به ثمر رسيده توسط "داويد ويا " ، مهاجم گل زن و چارچوب شناسِ تيم ملي اسپانيا و بارسلونا .