ناصر حجازی اسطوره فوتبال کشورمان دو شنبه 1390/03/02 در سن 62 سالگی در اثر بیماری سرطان جان به جان آفرین تسلیم کرد. به مدت 02:02