قدمت حیات در اصفهان به زاینده رود برمی گردد و در امتداد همین رود است که یکی از قدیمی ترین و ارزشمندترین بناهای معماری ایران قرار دارد، مسجد جامع اصفهان، بخش اول از مستند زیبای«معماری»با موضوع «مسجد جامع اصفهان»، به مدت7:31