علت نامعلوم تعطیلی کلینیک تخصصی بنیاد مصدومین شیمیایی در سردشت و مشکلات زیاد بیماران شیمیایی برای تهیه دارو، گرو گرفتن بیمار بی پول در آی‌سی‌یو و مجبور کردن همراه بیمار به تکذیب این گروگیری و ...، به گفته وزیر بهداشت قرار بود تعرفه‌ها پزشکی تغییری نداشته باشد امّا با مراجعه به مطب پزشکان متخصص چیزهای دیگری گفته شد که ....، به مدت 4:07