ملق زدن کشیش بعد از اتمام مراسم ازدواج نوه ملکه انگلیس، قرار و قانون های عجیب و غریب و کمی هم خنده‌دار عروس خانم بعد از ازدواج، خدمات کنسولی برای هموطنان در انگلیس و حضور عکاسان لندن 2011 در صحنه حتی صحنه خطرناک و همراه با زد و خورد !! ، به مدت 2:53