فوتبال و بی‌اخلاقی‌های یک سری تماشاچی‌نما اشک مایلی‌کهن مربی سایپا را درآورد و جلوی دوربین خبرنگاران با عصبانیت تمام از این موضوع اعتراض کرد و ...، به مدت 1:41