بخش خبری 20.30 یک یاداشت تصویری جهت اطلاع مسئولین آماده کرده است که بی‌ارتباط با مسائل هفته‌های اخیر هم نیست که این مسائل پیامدهایی مانند بروز اختلافات میان مسئولین در افکار عمومی را به همراه داشته و ...، به مدت 4:02