بدن آهنربایی یک کودک در کرواسی که همه اجسام فلزی را به خود جذب می‌کند و بیرون آوردن یک تکه فلفل بعد از یک سال از ریه یه مرد چینی !!، به مدت 00:48