تقدیر از سرکار خانم پروین شمشکی یکی از بزرگان عرصه ی برنامه سازی گروه کودک، که اگرچه نامشان برای بچه های دیروز آشنا نیست اما مجموعه های تولید شده توسط ایشان در ذهن هایشان تا ابد نقش بسته است. به مدت 1:48