تقدیر از صدای ماندگار سرکار خانم ناهید امیریان که صدایش در بسیاری از نقش های کارتونی نامش را تا همیشه در دل ها ماندگار کرده است نقش های مانند اردک پینوکیو، هاچ زنبور عسل و... به مدت 2:55