در یکی از روستاهای مشکین شهر حوالی استان اردبیل لاشه یک حیوان عجیب و قریب شبیه دایناسورهای گوشتخوار کشف شده و ..، به مدت 00:54