تقدیر از صدای ماندگار جناب آقای بهروز ربیعی با سابقه ای در حدود 47 سال گویندگی سریال،فیلم سینمایی و کارتون که صدایش با کودکی های ما در آمیخته، از جمله ی کارهای ایشان دوبله ی نقش پدر پسر شجاع می باشد. به مدت 2:48