برنامه نود مورخ 1390/02/12 - گزیده ای از دیدار دو تیم پرسپولیس با مس کرمان در هفته سی و دوم لیگ برتر به همراه گفتگو با مربیان، بازیکنان، حاشیه و داوری این دیدار. به مدت 03:20