تقدیر از نویسنده و کارگردان موفق و بزرگ جناب آقای بیژن بیرنگ که همراه با شادروان مرحوم مسعود رسام در بسیاری از فیلم های کودک و نوجوان به این سرزمین خدمت کرده اند. به مدت 5:12