حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب در ديدار رئيس و اعضاي شورايعالي استانها و شهرداران مراكز استانها، شوراهاي اسلامي شهر و روستا را از افتخارات نظام جمهوري اسلامي ايران و نهادي برخاسته از آراء و ديدگاه هاي مختلف و خواست مردم دانستند و با تأكيد بر لزوم هماهنگي و انسجام و رقابت مثبت براي خدمت، خاطرنشان كردند: هرگونه اقدامي كه موجب خوشحالي و جنجال دشمنان و ناراحتي دوستان شود، مذموم است و بايد از آن پرهيز شود، به مدت 1:54