منع حضور خبرنگاران در زمین فوتبال لیگ برتر، حاشیه های زشت و باورنکردنی در بازی والیبال تیم های پیکان و باریج اسانس کاشان، وقتی کمبود جا به آخرین حد خودش برسه سرویس‌های بهداشتی جای خودش رو به رختکن میده !!، یکی از قوی ترین مردان ایران در یک نزاع دسته جمعی چند نفر را زخمی و یک نفر را به قتل رساند و ...، به مدت 2:51