تقدیر از بازیگر ارزنده ی سینما، تلویزیون و گروه کودک جناب آقای اکبر عبدی که نقش های ماندگار ایشان در ضمینه ی کودک و نوجوان تا همیشه در یاد کودکان دیروز خواهد ماند، مانند:« بازم مدرسه ام دیر شد». به مدت 4:27