تقدیر از ساختار شکن عرصه ی برنامه سازی کودک و نوجوان و مدیر 14 ساله ی گروه کودک جناب آقای اسد الله اعلایی. به مدت 2:02