مرگبارترین فاجعه طبیعی تاریخ در آمریکا با گردباد و طوفانهای شدید 220 نفر کشته و میلیاردها دلار خسارت به بار آورد و ...، به مدت 00:48