سرعت زیاد یک دستگاه خودروی زانتیا در بزرگراه یادگار امام جان 2 سرنشین خودروی پراید را گرفت امّا قضیه به اینجا ختم نشد و دیر انتقال دادن اجساد و ایجاد ترافیک باعث چند تصادف دیگر نیز شد و ...، به مدت 2:01