رئيس جمهور يمن در پي فشارهای مردمی با كناره گيری از قدرت طی مدت يك ماه موافقت كرد ولی مخالفان اعلام كردند تنها در صورت محاكمه وي اين بركناری را می پذيرند....، در بحرین نیز سرکوب مردم تشدید شده است و نیروهای آل خلیفه مردم را مجبور به امضای سند وفاداری می‌کنند و...، به مدت 3:28